We can do it!

Losjes gebaseerd op de Amerikaanse poster ‘We Can Do It!’ ontworpen in de Tweede Wereldoorlog om het moraal te verbeteren op de werkvloer. Later werd dit ook beeld van het feminisme in de jaren 80 en ik vind het ook wel toepasselijk voor de wetenschappelijke werkvloer. In dit geval geeft het een beeld van hoe ik er zelf uitzag in het oud-DNA lab tijdens mijn promotieonderzoek. Je zou het misschien niet zeggen, maar van al dat pipetteren kan je best sterke armen krijgen.